Opuz Smart

Intelligente verlichting met geïntegreerde HF-sensor en draadloze communicatie

Productinformatie

Opuz Smart is een intellingente en efficiente oplossing voor gangen en trappenhuizen. De geïntegreerde HF-bewegingsmelder met 868MHz radio-interfaces maakt
communicatie met andere Opuz smart armaturen binnen een straal van maximaal 30 meter mogelijk.

Als het zogenaamde masterarmatuur door beweging wordt geactiveerd, stuurt het zijn schakelsignaal naar een willekeurig aantal smart armaturen met dezelfde codering.
Door slim te groeperen kunnen tot 16 verschillende verlichtingsgroepen onafhankelijk van elkaar binnen het radiobereik worden gecreëerd. Masterarmaturen kunnen de volgende
signalen uitzenden en ontvangen. ”Slave” armaturen kunnen alleen ontvangen. Dit betekent dat de verlichting kan bestaan uit een mix van master-slave-armaturen of alleen masterarmaturen.
De Opuz Smart armatuur is bijzonder energie-efficiënt dankzij de daglichtafhankelijke schakeling. Pas wanneer het lichtniveau onder het ingestelde niveau zakt en beweging
wordt gedetecteerd, wordt het licht voor alle netwerkarmaturen ingeschakeld. Vooraf ingestelde schakelprogramma’s P1/P2 maken een vereenvoudigde installatie mogelijk en zorgen zo voor veiligheid en comfort.

Toepassingen

 • Trappenhuizen
 • Gangen, kelders,
 • Opslagplaatsen
 • Magazijnen
  ApplicationAreas

Voordelen

 • 868MHz SmartTechnologie voor Netwerkverlichting binnen een straal van maximaal 30 m
 • Voorgeprogrammeerde HF-sensor voor eenvoudige inbedrijfstelling
 • Master-slave systeem voor een willekeurig aantal smart armaturen
 • 16 verschillende radiogroepen / coderingen mogelijk
 • Daglichtregeling voor maximale energie-efficiëntie
 • 5 jaar garantieBenefits

Download100Downloads

Productinformatie OpuzSmart
Garantiedocument
Manual Opuz Smart