Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Wanneer u doorgaat met het gebruiken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden, die samen met het privacy beleid de juridische relatie tussen Aura Light en u in verband tot deze website weergeven. Maakt u alstublieft geen gebruik van onze website wanneer u het niet eens bent met (een deel van) deze voorwaarden en bepalingen.

 

De term ‘Aura Light’ of ‘ons’ of ‘wij’, verwijst naar de eigenaar van de website waarvan de statutaire zetel Vretenvägen 2, SE-171 54, Solna, Zweden is. Ons bedrijf heeft als registratienummer 556491- 1,088. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

 

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website is enkel voor algemene informatie en gebruik en onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Deze website maakt gebruik van cookies om browser voorkeuren te beheren. Zie onze web pagina over cookies voor meer informatie.
  • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten. Wij zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate als toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat zaken die eigendom zijn van ons of waarvan het copyright ons toebehoort. Deze zaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot de lay-out, design en de afbeeldingen.
  • Reproductie is verboden tenzij in overeenstemming met het document met betrekking op auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en regelingen.Alle merken weergegeven op deze website die niet in licentie gegeven zijn aan of het eigendom zijn van de exploitant worden erkend op de website.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent niet dat wij de website(s) aanbevelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit een dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan de geldende wetgeving.